Temmuz 03 2021 0Yorum
İskele Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar

İskele Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Şantiyelerde yapılacak işe uygun olarak seçilen iskeleler, güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanların güvenli bir biçimde işlerini yürütebilmesini sağlamak için kurulur. İskelelerin en önemli özelliği; yüksekte güvenli çalışmaya imkan tanımasıdır. Bu bağlamda “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında güvenlikli iskele kurulumu ve sökümü yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

İskele Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar

 • Cephe iskelelerin kurulum ve söküm planları inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri tarafından hazırlanmalıdır. İskele kurum söküm işlerinde belirtilen hususların koordinasyonu ve kontrolü için yetkili kişi görevlendirilmelidir.
 • İskele montajında kullanılacak tüm parçalar, kurulum öncesi kontrol edilmeli; gerekirse kırık, çatlak veya kullanılmaz haldeki parçalar yenisiyle değiştirilmelidir.
 • İskelenin kurulacağı zeminin düz ve hesaplanan yükleri taşıyabilecek kapasitede olduğundan emin olmalıdır.
 • İskele kurulumu öncesinde kurulum alanının çevresinde yer alan araç ve yaya yolları, gerilim hattı gibi alanların güvenliği sağlanmalıdır. Kurulum alanına yakın civarda elektrik hatları var ise hatlardaki enerji mutlaka kesilmelidir.
 • İskele kurulum standartlarında dikkat edilecek hususlar noktasında iskele üreticisinin talimatları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde hareket etmek çok önemlidir.
 • İskelenin zemine aktardığı yükün altlık kullanılarak geniş bir alana dağılması sağlanmalıdır. Zemin eğimliyse sabit ve ayarlanabilir taban parçaları kullanılmalıdır.
 • Sağlam olmayan gevşek zeminlerde kuvvetlendirme yapılamıyorsa iskele kurulumu gerçekleştirilmemelidir.
 • İskele girişlerinde güvenli alanlar oluşturulmalı, iskele kurulumu tamamen bitmeden asla kullanılmamalıdır.
 • İskelenin kurulumu bitmeden önce şantiye alanına yetkisiz kişilerin girmesine izin verilmemeli ve iskele çalışma bölgesinde uygun yerlere uyarı-ikaz levhaları konulmalıdır.
 • İskele, ağ ve branda ile kaplanarak daha güvenli hale getirilmelidir.
 • İskele montajında yatay kullanım platformları yerleştirilirken boşluklar olmadan sabitlenmelidir.
 • Ana ve ara korkuluklar tüm katlarda bulunmalıdır.
 • Katlar arası güvenli geçiş için iskele merdivenleri kullanılmalıdır.
 • İskele parçalarının yukarı çekilmesinde makara ya da asansör sistemi kullanılmalıdır.
 • İskeleler, işin kapasitesine göre belirlenen sayıda ve nitelikte ankraj kullanılarak yapıya sabitlenmelidir.
 • İşin kapsamı dahilinde çapraz takviyeler de iskele kurulumunda kullanılmalıdır.
 • Uzun süre kullanılacak olan iskelelerin haftalık olarak yetkili kişi tarafından güvenli olup olmadıklarına dair denetimi yapılmalıdır.
 • İskele kurulumunda mafsallı kelepçeler kullanılmamalıdır.
 • Olumsuz hava koşullarında iskelelerde kaymayı önleyici tedbirlerin alınması gereklidir.
 • İskeleler üzerine ağır malzemeler bırakılmamalıdır.

İskele Sökümünde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Sökümü yapılacak iskele parçalarının düzenli bir şekilde istiflenmesi için uygun bir bölge belirlenmelidir.
 • İskelelerde çapraz takviyeler önemli olduğundan söküm öncesi bu parçalar alınmamalıdır.
 • İskele sökümü sırasında kurulumun tam tersi bir uygulama ile en üst kattan başlayarak söküm işlemi yapılmalıdır.
 • Ankrajların ve kalasların alınması ile söküme başlanır.
 • İskele söküm esnasında iskele parçalarının yere düşmesini engellemek amacıyla güvenlik korkulukları yapılmalıdır.
 • Söküm ekibi mutlaka kişisel koruyucu donanımlar (baret, gözlük, koruyucu ayakkabı, kaymaz eldiven) kullanmalıdır. Paraşüt tip emniyet kemeri kullanmalıdır.
 • Tüm iskele parçaları güvenli bir biçimde düzgünce toplanmalıdır.

imdiskele

İnşaat sektörünün en tehlikeli işi olan iskele kurum söküm işini yaklaşık 10 yıldır sıfır hata, sıfır iş kazası ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde layıkıyla yürütmekteyiz.

Bir yorum yaz