İskele Kurulumu - İskele Kurum Söküm

İskele Kurulumu

İskeleler, yapılarda yüksek noktalara kolayca ulaşarak güvenli bir biçimde çalışmaya imkan tanır. İskele kurulumu yapmadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çerçevesinde iş kazalarının yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırız. TSE onaylı ve standartlara uygun olan iskeleleri kurarken zeminin sağlamlık kontrolünü yaparız, gerekirse zeminde iyileştirmeler yaparız. Statik hesapları yapılan iskele kurulumu İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği belgesi olan yetkili ekibimiz tarafından profesyonelce yapılır. İskele kurulumu işi projeye uygun olarak gerçekleştirildikten sonra yapılarda inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından; gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından kurma, kullanma ve sökme planı kontrol edilir. Periyodik olarak kontrollerin yapılmasını da sağlarız.

İskele; bir yapının inşasında veya gemi inşasında yapım, bakım, onarım ve yıkım işleri için kullanılan geçici yapı ekipmanıdır. Yapı iskelesi, boya ve yalıtım gibi işlerde kullanılmak üzere en çok bina ve yapıların dış cephelerine kurulur. Farklı kullanım alanları da vardır. Yapıların cephe çalışmaları için kullanılabildiği gibi iş iskelesi, kalıp iskelesi, mobil iskele, merdiven kulesi, kenar koruma sistemleri, güvenlik ağları, sahne ve çatı sistemleri alanlarında da kullanılır.

İskele kurulumu, İSG açısından en önemli işler arasındadır. Güvenlikli iskele, H tipi iskele, kamalı flanşlı iskele, mobil iskele sistemlerinin güvenli şekilde kurum ve söküm işlerini yapmaktayız.

Güvenlikli İskele Kurulumu

Güvenlikli cephe iskele sistemi, yüksekte çalışma sırasında çalışanların en üst seviyede güvenliğini sağlayan bir iskele sistemidir. Güvenlikli cephe iskelesinin ana elemanları; pano, başlangıç ayağı, ayar mili, yatay ve çapraz bağlantı, yürüme platformu, iskele içi merdiven, topukluk, korkuluk, korkuluk ayağı, cephe bağlantı elemanı, duvar bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. İskele sisteminin genel prensibi, her katta yatay bağlantılar olması, çift sıra yürüme platformu ve katlar arasında geçiş için merdivenli platformların olmasıdır

H Tipi İskele Kurulumu

H tipi iskele kurulum sırasında üretici firmanın verdiği talimatlara ve İSG mevzuatlarına dikkat ederek iskele kurulumunu hatasız ve eksiksiz olarak yerine getiririz. H tipi iskele sisteminin kurulumu kolay ve direnci de oldukça yüksek olan bir iskele çeşididir. İç ve dış cephe işlerinde, yüksek binalarda, gemi inşasında, enerji santrallerinde, köprü inşaatında ve daha birçok farklı inşaat işlerinde kullanılır. H şeklindeki ana şemaların yatay ve dikey borulara pimli kilit sistemi ile bağlanmasıyla kurulur. H tipi iskeleler İSG’ye uygun hesaplanarak belirli bir standartlarda üretilmektedir.

Kamalı Flanşlı İskele Kurulumu

Flanşlı iskele sistemlerinde bağlantılar, burkulmayı önlemek amacıyla kurtağzı denilen çelik başlıklar ile yapılmaktadır. Dış cephe iskelesi olarak kullanılan kamalı flanşlı iskele sistemi her tip cephe için uygun bir iş iskelesidir. Çekiç kullanılarak kolayca ve hızlıca kurulan flanşlı iskele sisteminin kurulumunda esas dikkat edilmesi gereken nokta sistemin gönyesidir. Kuruluma alt ayar milleri kullanılarak başlanır.

Mobil İskele Kurulumu

Cephe iskeleleri, yüksekte yapılacak olan işlerde güvenli çalışma alanı ve erişim ihtiyacını karşılayan iş ekipmanlarıdır. Mobil iskeleler, diğer iskele sistemlerine göre hareket kabiliyeti olan iskele sistemleridir. Bu özelliği sayesinde projelere yüksek düzeyde hız, çalışanlara ise güvenilir ve rahat bir çalışma ortamı sağlar. Bu iskele sisteminin kurulumu zaman ve işçilik yönü ile ekonomiktir. Mobil iskeleler, TS EN 1004 standardında olmalıdır.

iskele kurulumu

İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin niteliğine ve taşınacak yüke göre belirlenen iskele platformunun boyutu, şekli ve yerleştirilmesi ayrıca güvenli çalışmaya uygun ve geçişlere izin verecek düzeyde olması gerekir. İskele kurulumu, normal kullanımlarda, platform elemanları hareket etmeyecek şekilde yapılır. Düşmelere neden olabilecek tehlike arz eden boşlukların da bulunmadığına emin oluruz. İskele kurulumu esnasında iskelenin kullanıma henüz hazır olmayan kısımlarına genel uyarı işaretleri koyar ve tehlikeli bölgelere girişleri engelleriz.

İskele Kurulumu Nasıl Yapılır?

İskele kurulumu yapılacak zemini hazırlama

 • İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolü yapılır.
 • Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemi yapılır. Zemin sağlam değilse uygun metotla zemin kuvvetlendirilir.

Temel kurulumu yapma

 • Taban kalasları plana göre yerleştirilir.
 • Ayar milleri (taban plakası) yerleştirilir, mobil iskele kuruluyorsa uygun tekerlek ve kilit sistemi yerleştirilir.
 • Ayar milinin üzerine başlangıç ayağı yerleştirilir.
 • İlk yatay bağlantıları atılarak iskele modülü teraziye alınır.
 • Dikey, yatay ve çapraz elemanlar montaj planına göre yerleştirilir.
 • Plana uygun merdiven ve yürüme platformları kurulur.
 • Sistem tekrar teraziye alınır.
 • İskelenin topraklanmasını sağlanır. Topraklama yapılan yere topraklama levhası asılır.
 • Gerekli güvenlik tedbirleri ve yüksekten düşmeyi önleyici güvenlik tedbirleri alınarak bir üst kata çıkılır.
 • Üst, orta ve yan korkuluklar yerleştirilir.
 • Süpürgelikler (topukluklar) yerleştirilir.

İskeleyi sabit bir yüzeye bağlama

 • Plana ve standartlara uygun bir şekilde ankrajlama yapılır.

Sabit zemin üzerine diğer katları kurma

 • Montaj planına uygun olarak kuruluma devam edilir.
 • İskele Kurulumu planında varsa payandaların montajı yapılır.
 • İskele elemanlarının bir üst kata taşınması için gerekliyse uygun kaldırma araçlarının kurulumu yapılır.
 • Planda dış cephe filesi vb. kaplama varsa rüzgar yükünü de dikkate alarak montajı yapılır.

Kurulum sonrası kontrolleri yapma

 • Hazırlanan kontrol formuna göre İskele Kurulum Elemanı, şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri giderir.
 • Devir teslim sertifikası doldurulur ve iskeleye asılır.
 • İskele periyodik olarak denetlenir, kontrol formu ile kayıt altına alınır ve varsa eksiklikleri tamamlanır. Şiddetli hava muhalefeti durumunda periyodik kontrolleri beklenmeden kontroller yapılır ve kayıt altına alınır.
 • Her vardiya başında iskelenin çalışma koşullarına uygunluğu kontrol edilir.

Aşağıda belirtilen hususlar yetkili çalışanlarımız tarafından yapılır:

 • İskele kurulumu, sökümü veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması,
 • İskele kurulumu, sökümü veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
 • Çalışanların ya da malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
 • Güvenliği olumsuz etkileyebilecek hava koşullarına karşı alınacak güvenlik önlemleri,
 • İskelelerin taşıyabileceği yükler,
 • İskele kurum söküm veya değişiklik yapma esnasında oluşabilecek diğer riskler.

İskele Kurulumu - İskele Kurum Söküm

Tuzla Viaport Marina Tekne İskele Kurulumu

İskele Kurum Söküm

İMD İskele olarak İstanbul ve yakın çevresinde güvenli iskele kurum söküm hizmeti sunuyoruz. Kiralık iskele kurum söküm ihtiyaçlarınız için firmamız kaliteli ürün ve işçilik, zamanında teslimat ve teknik destek ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutar. Tecrübeli ve yetki belgeli ekibimizle projelerine uygun güvenli iskele kurum söküm işlerinizi özenle yaparız.

Bina inşasının yanı sıra kimya, enerji, gemi, maden gibi birçok endüstriyel alanlarda da iskele kurum söküm işleri yapmaktayız. Sağladığımız yüksek performanslı ve güvenli çalışma imkanı veren iskele platformlarının kurum, söküm, değişim, bakım ve onarım hizmetlerini vermekteyiz.

İskele Kurum Söküm Planı

İnşaat sektöründe iş kazalarının büyük çoğunluğu yüksekten düşme sonucu meydana gelir. Bu düşme kazalarının bir kısmı, amacına uygun iskelelerin doğru belirlenememesi ve güvenli bir şekilde kurulamaması nedeniyle olur. İşinizin niteliğine göre en güvenli, ekonomik ve kullanışlı iskele türüne ayrıntılı bir ön çalışma ile karar veririz.

İskele kurulumu ve sökümü, ilgili yasal mevzuata uygun şekilde yetkili personelimizin yönetim ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir. İskele kurum söküm sırasında ekip verimliliğini düşürecek unsurları bertaraf ediyoruz.

Dış cephe iskelesi kurum söküm planının asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanmasını sağlarız:

 • İskele sistemi ile ilgili yük sınıfı, yükseklik ve genişlik sınıflarının yer aldığı detay bilgiler,
 • İskele ankraj düzeni, ankraj elemanları ve bu elemanların yapıya uygun şekilde yerleştirilmesine dair bilgiler,
 • İskelenin kurulacağı zemin koşulları, yaya ve araç trafiği, kazılar ile mevcut enerji hatlarına mesafesi gibi çalışma alanına dair bilgiler,
 • İskele kurum söküm işlemlerinin sırasına ilişkin bilgiler,
 • Kurum ve söküm sırasında oluşabilecek tehlike ve riskler ile kontrol tedbirlerine dair bilgiler,
 • Çalışma boyunca ilgili yapı malzemeleri ve iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde taşınmasına dair bilgiler,
 • İskelede kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin yerlerine dair bilgiler,
 • Acil durum kurtarma prosedürleri ile müdahale ekiplerine ve ekipmanlarına dair bilgiler.
iskele kurma sökme

İskele Kurum Söküm Fiyatları

İskele kurum söküm kiralama talebinde bulunan müşterilerimize projelerinin metrajı, iskele kullanım süresi gibi birkaç değişkene bağlı olarak 8,5 – 15 ₺/m² aralığında (SSK firmamızın bünyesinde olmak kaydıyla) iskele kurum söküm fiyatları verebilmekteyiz.

İskele m²’si yapıda ne kadar ayak (pano veya çerçeve) kuruldu yada söküldü ise toplam adet x 5 olarak hesaplanır. bulunur, daha sonra x birim fiyat olarak hakediş düzenlenir.
Kurulan pano harici konsol, topal pano, L pano, yine en üstte saçaklarda L pano yerine kullanılan pimli borularda pano gibi hesaplanır. Şayet hesabı bu hesap dışında alan hesabı ile yapılır ise birim fiyat yükselir.

En doğru ve en uygun iskele kurum söküm fiyatı almak için lütfen 0(532) 348 01 34 ’nolu telefonumuzdan bize ulaşın.

Sıkça Sorulan Sorular

Cephe iskeleleri ile ilgili hükümler büyük oranda 5 Ekim 2013 tarih ve 28786 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde geçmektedir.

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

İskelenin uzunluğuna göre alt ayar milleri ayarlanır ve yere sabitlenir. İlk yatay taşıyıcılar bu millerin üzere yerleştirilir ve pimlerle bağlanır. Su terazisi ile yatay elemanların düz olması sağlanır. İskele dengesi ayarlanır. Dikey çerçeveler yerleştirilerek iskelet oluşturulur. Daha sonra platformlar yerleştirilir. Dikey çerçeveler, bağlantı borularıyla alt ayar millerine doğru sabitlendirilir. Merdivenli platform konulur ve üst yatay borular bağlanır. Üst boruların üzerine platform yerleştirilerek yatay ve çapraz borularla bağlanır. Her katta işlem tekrarlanır ve sonunda alt topuklar yerleştirilir.

İnşaat alanlarında, şantiyelerde, gemi inşaatında ve farklı mekanlarda tamir, bakım ve onarım gibi işlerde yapı iskelesi kullanılır. Yüksekte güvenli çalışmaya imkan tanıdığı için kurulur. Üst katlara malzeme ve ekipman taşınmasını kolaylaştırır. İşlerin hızlı bitirilmesi için ihtiyaç duyulur.

İskelelerin kendiliğinden hareket etmeyecek şekilde üretilmiş ve kurulmuş olması gerekir. İskele sistemlerinin desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere uygun şekilde sabitlenmesi gerekir. Korozyona karşı uygun malzeme kullanılmalıdır. Doğru biçimde ve bakımlı muhafaza edilmelidir.

İskele içindeki temel elemanların aralıkları oldukça standarttır. Genel amaçlı bir iskele için maksimum bölme uzunluğu 2,1 m’dir, daha ağır işler için bölme boyutu 2 hatta 1,8 m’ye düşürülürken, inceleme için 2,7 m’ye kadar bölme genişliğine izin verilir. Serbest yürüme bölümü (platform genişliği) en az 50 cm olmalıdır. Çalışma alanları arasındaki net baş yüksekliği en az 1,90 m olmalıdır.

Ülkemizde güvenli iskele sistemlerinde genel olarak tercih edilen iskele genişlik sınıfı W06’dır.

İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” Ek–4 (A) “Yüksekte Çalışma” başlığının 6. maddesinde tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır.

İş kazalarının önüne geçebilecek her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığı iskele sistemidir. Güvenli iskele, çalışanların yapının her noktasına güvenli ve hızlı bir biçimde ulaşabilmesine imkan tanır.

Güvenlikli iskele tüm yapılarda yapılan inşaat, bakım, onarım ve yıkım işleri için kullanılırken çalışma alanını güvenli hale getirmelidir. Güvenli çalışma ortamı sunarken güvenli bir şekilde erişim imkanı da tanımalıdır. Yaşanan iş kazalarının %40’ı yüksekte çalışma sırasında yaşanan kazalardan oluşmaktadır. Bu sebeple ülkemizde 2015 yılından beri sertifikasız iskele kullanımı yasaklanmıştır.

Tam güvenlikli iş iskelesi; inşaat, bakım, onarım ve yıkım işlerinde kullanılan ve çalışma ortamının güvenliğini sağlamakla birlikte çalışma ortamına erişimi kolaylaştıran kalıcı olmayan geçici inşaat ekipmanıdır.

Yapıların iç ve dış kısımlarında her türlü montaj, tesisat ve restorasyon projelerinde kullanılan tekerlekli bir sistemdir.

Alman tipi iskele, güvenliği sağlanmış bir cephe iskelesidir. Bu geçici inşaat yapısı, Alman standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir.

Her türlü yapının dış cephe işlerinde ihtiyaç duyulan yüksekliğe güvenle erişim sağlayabilmek ve yük taşımak için metal malzemelerden yapılmış sistemlerdir.

Malzemesine, kullanım alanlarına ve sistem tiplerine göre üç çeşit iskele vardır. Malzemesine göre iskeleler; çelik iskeleler, ahşap iskeleler, alüminyum alaşımlı iskeleler. Kullanım alanlarına göre iskeleler; iş iskelesi, kalıp iskelesi, mobil iskele, merdiven kulesi, kenar koruma sistemleri, güvenlik ağları, sahne ve çatı sistemleri. Siste tiplerine göre iskeleler; çerçeve tipi (H tipi) iskele, flanşlı tip iskele, fincanlı tip iskele, boru kelepçe iskele.

İskeleler çelik veya alüminyum malzemelerinden yapılır. Çelik iskele, yüksek mukavemet ve dayanıklılığa sahiptir. Bununla beraber, çatlakları önlemeye yardımcı olan belirli bir miktarda esnekliğe sahiptir.

İş iskelesi yüksekliğinin 13.50 metreyi aşması halinde iskelenin tamamının ön yapımlı çelik veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşması şarttır.

Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır.

İskele kurma sökme planı yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

İskelelerin kurulumu, sökümü veya üzerinde önemli değişiklik yapımı görevli ehli kişilerce ya da inşaat mühendislerince yapılır.

İskele uygunluk raporunu inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek tekniker hazırlamakla görevlidir.

İskele kurulum sonrası kontrollerde hazırlanan kontrol formuna göre İskele Kurulum Elemanı, şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri giderir. İskele Kurulum Elemanı, İskeleyi periyodik olarak denetler, kontrol formu ile kayıt altına alır ve varsa eksiklikleri tamamlar.

Yapı iskelelerinin periyodik kontrol zorunluluğu da ilk kez İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde net bir şekilde “yapı iskelelerinin periyodik kontrolü” olarak ifade edilmiştir. Standartlarda süre belirtilmediği sürece 6 ayda bir periyodik olarak kontrole tabi tutulması şart koşulmuştur.

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Cephe iskeleleri ile yapılan çalışmalarda, 25/4/2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-II madde 4.3.2.’de belirtilen kurma, kullanma ve sökme planı dikkate alınır.

Kullanıma uygun olan iskeleye asılan herhangi bir özel levha yoktur. Yetkisiz kişilerin girmesini engelleyici levhalar ve güvenlik uyarılarına ait levhalar mutlaka asılmalıdır.

İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılmalıdır.

Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin projelendirilmesi zorunludur.

Kalıp ve iskele projesi, inşaatın statik proje müellifi olan inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır.

Korkuluklarda;

 • Platformdan en az 1 m yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kg yüke dayanıklı ana korkuluk,
 • Platforma bitişik, en az 15 cm yüksekliğinde topuk levhası,
 • Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 cm’den fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunması sağlanır.

Korkuluklarda, herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk bulunmalıdır.

Korkuluklarda, platforma bitişik en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunmalıdır.

3 metreden daha yüksek yapı iskelelerinde çalışan kişilere iş verenin emniyet kemeri sağlaması, çalışanların da uygun bir şekilde emniyet kemeri takmaları yasal bir zorunluluktur.

Çalışanların hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için elektrik kaçağı riskine karşı topraklama yapılmalıdır. İskelenin kaçak elektriğe karşı topraklanması sağlanmalı, topraklama yapılan yere topraklama levhası asılmalıdır.

Topraklama işlemi daha çok çubuk elektrotlar kullanılarak yapılır. Uygun çapta ve uzunlukta birkaç bakır çubuğa kablo bağlanır. Toprağa kazılarak açılan çukurlara birer metre arayla yerleştirilir. Direnci düşürmek için betonite ve gem tozu karışımı yarım metre doldurularak toprakla örtülür. Kablo iskeledeki topraklama hattı ile birleştirilir.

İskele temelinin sağlam olmaması, ankrajların yetersiz olması, çalışma alanında boşluklar, güvenli erişim olmaması, taşıyıcı eleman eksiklikleri, kişisel koruyucular kullanılmaması, korkuluk eksikleri, malzeme düşürülmesi, elektrik çarpması, yıldırım düşmesi, iskelelerin aşırı yüklenmesi ve trafik güvenliği iskele işindeki tehlikelerdir.

İskele kurulurken tüm katlarda ara ve ana korkuluklar mutlaka yer almalıdır. Yatay kullanım platformlarında boşluk olmamalı ve sabitlenmiş olmalıdır. İskele girişlerinde güvenli alanlar oluşturulmalıdır. İskele kurulumu tamamen bitmeden kullanım açılmamalıdır. İskele civarında araç ve yaya trafiği dikkate alınarak gerekli güvenlik sağlanmalıdır. En önemli husus, iskelenin TSE belgeli olmasıdır.

İskele işlerinin gündüz yapılması esastır. İskele alanındaki tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı ve uyarı levhaları konulmalı. Geceleri kırmızı ışıkla aydınlatılmalıdır. İskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve işçilere verilen güvenlik kemeleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; halat, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı verilmelidir.

Projeniz için detaylı bilgi ve fiyat teklifi isteyin!