İskele Kurulumu Nasıl Yapılır

İskele Kurulumu Nasıl Yapılır?

İskele Kurulumu Nasıl Yapılır? İskele kurulumu yapılacak zemini hazırlama İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolü yapılır. Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemi yapılır. Zemin sağlam değilse uygun metotla zemin kuvvetlendirilir. Temel kurulumu yapma Taban kalasları plana göre yerleştirilir. Ayar milleri (taban plakası) yerleştirilir, mobil iskele kuruluyorsa uygun tekerlek ve kilit sistemi […]

Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, çalışma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması ve iş güvenliğinin sağlanması gereklidir. Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç […]

İskele Sökümü Nasıl Yapılır

İskele Sökümü Nasıl Yapılır?

İskele Sökümü Nasıl Yapılır? Söküm öncesi güvenlik önlemleri Söküme başlamadan önce iskele kurum söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye tarafından gerekli önlemlerin alınması sağlanır ve “iskele kullanım dışıdır” levhası asılır. İş sonrası iskele sökümü Sadece söküm yapılan kattaki file vb. kaplama malzemesi sökülür. Yüksekte çalışma güvenlik önlemleri alınarak kurum söküm kılavuzuna uygun olarak iskele sökümü işlemi […]

İskele Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar

İskele Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Şantiyelerde yapılacak işe uygun olarak seçilen iskeleler, güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve çalışanların güvenli bir biçimde işlerini yürütebilmesini sağlamak için kurulur. İskelelerin en önemli özelliği; yüksekte güvenli çalışmaya imkan tanımasıdır. Bu bağlamda “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında güvenlikli iskele kurulumu ve sökümü yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. İskele Kurulumunda Dikkat Edilecek Hususlar […]

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 […]

Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları

Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları

A) Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri için Asgari Şartlar Genel Esaslar 1- Yapı işlerinde TS EN 12810-1 standardına uygunluk belgesi olan ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri kullanılır ve yapılan işe uygun özellikte (yük sınıfı, boyut vb.) cephe iskelesi seçilir. 2- Kullanılacak ahşap cephe iskelelerinin TS 13662 standardına uygun olması sağlanır. İskele yüksekliğinin 13,5 […]

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde uygulanır. (2) Bu Yönetmelik hükümleri, 19/9/2013 […]